Khoá Học Ôn Thi Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6 Năm 2024 – Lớp Học Online

100.000 

Bạn đang quan tâm đến việc ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn khoa học tự nhiên lớp 6, hãy đăng ký ngay khoá học ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn khoa học tự nhiên lớp 6 để được hướng dẫn ôn tập với các chuyên đề bám sát đề thi học sinh giỏi từ cấp huyện đến cấp tỉnh mới nhất.