Bảng điểm thi thử chuyên lý đề thi số 02 (Ngày thi 18/04/2024)

5/5 - (2 bình chọn)

BẢNG ĐIỂM THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ  (NGÀY THI 18/04/2024)

STT Học và tên  Trường Tổng điểm
1 Nguyễn Việt Anh THCS Chu Văn An 7.25
2 Đỗ Dương Hiền Nhi THCS Mỗ Lao 4.50
3 Phạm Văn Tuấn Hưng THCS Quỳnh Hợp 4.00
4 Chí Kiên 8.50
5 Đức Huy 7.25
6 Gia Kiên 6.50
7 Nguyễn Duy Đức Anh THCS Đam Hội 7.50
8 Nguyễn Minh Khánh THCS TQT1 3.25
9 Nguyễn Phương Linh THCS Thị trấn 6.00
10 Nguyễn Thái Dương THCS Quảng Toan 2.50
11 Nguyễn Thành Đạt THCS Sơn Đòng 6.50
12 Trần Chí Dương THCS Lập Thạch 8.75
13 Trần Quang Nhất THCS Tân An 5.00
14 Gia Bảo 4.25
15 Thảo Chi 5.25
16 Thiên An 6.50
17 Lê Tuyển Bảo An THCS Tây Đô 6.75
18 Kiều Oanh 5.00
19 Trung Kiên 5.75

One thought on “Bảng điểm thi thử chuyên lý đề thi số 02 (Ngày thi 18/04/2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *